Jazierko pre generačné ryby

2017

V jeseni 2017 prebehla generálna údržba jazierka. Bolo odstránené bahno z dna jazierka a boli zredukované sumčeky americké, ktoré sa v jazierku premnožili a potláčali ďalšie druhy. Aj napriek úplnému vypusteniu jazera a ponechaniu celú noc bez vody sa pri napúšťaní vody začali objavovať sumčeky americké, ktoré prežili v nejakých vlhkých dierach medzi kameňmi. Odhadom ich tam prežilo cca 20 kusov.

Momentálne sa zmenil zámer jazierka a hlavným cieľom je chov a rozmnožovanie jalca hlavatého a beličky. Ide o získanie mladých nastrahových rybiek, ktoré budú použité pre odkrm generačných zubáčov na farme. V jazierku plávajú aj ďalšie ryby, ktoré sa tam dostali s prvou násadou z rieky Nitry - 1ks mrena obyčajná, 1ks ostriež, niekoľko podustiev a plotíc.

Popri tom by som časom skúsil chov rôznych riečných rýb, ako napríklad hrúz obyčajný, podustva, plotica a ďalší pokus s chovom ostrieža.
Copyright 2012 - www.akvaponia.eu