Články

28.11.2014

Filtrácia a úprava vody v akvapónii

Tento článok o filtrácii a úprave vody v akvapónii je prvým pohľadom na problematiku. V budúcnosti bude určite ešte zopár článkov na túto tému, ktoré pôjdu hlbšie do problematiky.

Tak ako aj ostatné činnosti v akvapónii aj úprava a filtrácia vody sa musia vykonávať v súlade s prírodou, čiže bez umelej chémie a prírode nebezpečných látok. Pripomínam to hlavne kvôli tomu, že v komerčnom chove rýb sa bežne používajú aj určité chemické látky pre úpravu vody.

Filtrácia sa dá v skratke charakterizovať ako súbor postupov používaných na vyčistenie vody. Prvá fáza je mechanická filtrácia, ktorá zabezpečí odstránenie čiastočiek výkalov a krmiva. Ťažšie čiastočky sa dajú odstrániť sedimentáciou, tzn. že prúd vody sa musí spomaliť do takej miery aby sa ťažšie častice usadili na dno. Menšie a ľahšie častice sa odstraňujú prechodom cez rôzne hrubé sitá. Na tento istý účel sa dajú použiť aj biomolitany v ktorých okrem mechanického čistenia dochádza už aj k prvotnému biologickému čisteniu. Po mechanickom čistení voda už zostáva priehľadná a nemali by v nej plávať viditeľné častice kalu. Vo vode zostávajú naďalej voľným okom neviditeľné čiastočky, prípadne riasy, mikroorganizmy a rozpustené živiny.

Druhou fazou je biologické čistenie, ktoré prebieha za pomoci mikroorganizmov usadených na rôznych médiach. Spočíva v tom, že mikroorganizmy dokážu využiť neviditeľné častice vo vode. Do biologického čistenia zahŕňame aj činnosť denitrifikačných baktérii, pomocou ktorých sa dusíkaté zlúčeniný menia na formy, ktoré dokážu buď využiť rastliny alebo sa dusík uvoľňuje z vody vo forme plynu. Po prebehnutí biologického čistenia je vo vode ešte stále dosť živín a tieto dokážu odstrániť z vody rastliny, ktoré ich spotrebujú na svoj rast. To je ten najhlavnejší bonus akvapónie.

Po takomto vyčistení je voda už číra aj keď zvyčajne má nádych do žlta, prípadne hneda a môže sa vrátiť do nádrži s rybami, ktoré ju opäť obohatia o živiny. Pred návratom do nádrží je ešte dôležité vodu prekysličiť lebo biologická filtrácia je náročná na spotrebu kyslíka.

Zámerne nerozvádzam tému odstraňovania mikroorganizmov z vody pomocou UV lampy, prípadne ozónovanie vody. Toto sa v akvapónii bežne nerobí lebo mikroorganizmy sú potrebné a užitočné pre systém. Tieto metódy majú svoje opodstatnenie v karanténnych systémoch alebo pri liečení napríklad generačnch rýb.

Čo sa týka úpravy kvality vody, tak v akvapónii by sa mali používať iba prirodzené látky napríklad rašelina na okyselenie a zmäkčenie vody alebo vapenec ak potrebujeme vodu pritvrdiť a zvýšiť alkalitu.

V budúcnosti plánujem uverejniť návod ako si zostaviť filter s použitím IBC kontajnerov.
Copyright 2012 - www.akvaponia.eu