Články

24.03.2015

Filter z IBC kontajnera

Výstavba filtra pre chovnú batériu

 

S radosťou Vám predkladám nasledovný článok o výstavbe filtra pre chovnú batériu na našej farme. Výstavba a napísanie trvalo pol roka, na začiatku by som nepovedal, že je to taká fuška.

V úvode pár technických údajov, aby si vedeli prípadní záujemcovia prerátať objemy na svoje nádrže. Filter pokrýva chovnú batériu, ktorá pozostáva zo štyroch 8.000 litrových nádrží, čiže spolu 32 metrov kubických a objem filtra je 4.000 litrov. V chovnej batérii je cca 3000 pstruhov dúhových. Celý systém poháňa jedno nízkotlakové čerpadlo s výkonom cca 25.000 litrov za hodinu. Z pohľadu chovu je pstruh dúhový jednou z najnáročnejších rýb na čistotu vody, čiže ak im tieto pomery vyhovujú, tak ostatným rybám to bude vyhovovať tiež. Výnimky sú napríklad pstruh potočný alebo sivoň americký, ktoré sú ešte čistotnejšie

Keď porovnám súčasný stav oproti predchádzajúcej verzii filtra, tak sa mi extrémne znížila prácnosť v údržbe systému. Predtým som týždenne menil cca polovicu vody čiže 16 metrov kubických týždenne, momentálne mi to vychádza tak, že mením polovicu vody raz za 6 týždňov. Pri starej verzii som filter vysával cca 2x týždenne, momentálne je to raz za 2 týždne. A stále si uvedomujem, že aj súčasná nová zostava filtra má ešte rezervy a postupne ju budem vylepšovať a samozrejme budem informovať aj Vás.

 

Stavba filtra

 

 

Filter pozostáva zo štyroch IBC kontajnerov, každý má 1000 litrov. Je dôležité použiť IBC nádrže v ktorých neboli rizikové látky. Treba kúpiť buď nové, ktoré sú ale dosť drahé alebo použité, ale treba si dať pozor aby boli z dôveryhodého zdroja, najlepšie po nejakých sirupoch alebo iných potravinárskych tekutinách.

Filter sa skladá momentálne zo štyroch oddielov:

1. oddiel - sedimentačná časť

Prvý oddiel je najviac exponovaný, preto má byť umiestnený tak aby bol k nemu dobrý prístup, lebo odtiaľto budete vysávať najčastejšie nečistoty. Je to takzvaná sedimentačná časť filtra tzv. hrubé odkalenie. To znamená, že voda, ktorá sem priteká tu musí spomaliť, čo umožní usadenie hrubých nečistôt. Na obrázku dole je znázornený filter s prepážkami aj s prúdením vody. Nachádzajú sa tu dve prepážky, ktoré usmerňujú prúdenie vody a spôsobujú, že všetky hrubé nečistoty sa tu usadia.

Prepážky sú urobené z potravinárskeho polypropylénu. Rád by som aj pripomenul, že si treba dať pozor na materiály, ktoré požijete vo filtri, nesmú byť škodlivé a nesmú ani negatívne ovplyvňovať kvalitu vody. V mojich filtroch používam potravinársky polypropylén a smrekové drevo.

V tejto časti filtra prebieha aj mineralizácia za neprístupu vzduchu lebo voda, čo sem priteká obsahuje menej kyslíka a usadené hrubé nečistoty vytváraju na dne vrstvu, ktorá má časti, kde prebiehajú anaeróbne procesy. Preto mám v tejto časti filtra umiestnený aj senzor na čpavok lebo tu je najväčšie riziko jeho vzniku.

Nemám zmerané aké malé čiastočky vychádzajú z tejto časti filtra, ale sú veľmi ťažko postrehnutelné okom. Čiže do druhého oddielu prechádza voda veľmi dobre mechanicky očistená.

 

2. oddiel - jemná mechanická filtrácia + biologická fitrácia

V druhom oddiely prebieha jemná mechanická filtrácia, kde voda prechádza cez biomolitan. Biomolitan je hrubšieho zrna, čiže časom ešte zvažujem použiť ďalšiu vrstvu biomolitanu najjemnejšieho zrna. Po prechode vody cez molitanovú stenu začína intenzívnejšie biologické čistenie za pomoci baktérií. Sú tam umiestnené kefy na ktorých sa usádzajú baktérie a tie odoberajú živiny z vody a transformujú ich na jednoduchšie produkty. Pri vstupe do tohto oddielu dochádza k silnému čereniu vody, čo zvyšuje obsah kyslíka vo vode. Obsah kyslíka vo vode je predpokladom pre funkciu takzvaných aerobných baktérii.

 

 

3. oddiel - biologická filtrácia plus silné prevzdušňovanie vody.

V tomto oddiely pokračuje biologická filtrácia za silného prevzdušňovania. Ako filtračné médium sú použité takzvané bioballs, čo sú plastové gule priemeru cca 4 centimetre, ktoré vytvárajú veľkú plochu pre osídlenie baktériami. Je tu umiestnené aj čerpadlo, ktoré čerpá vyčistenú vodu do posledného oddielu, ktorý slúži na zhromažďovanie vyčistenej vody, ktorá potom následne samospádom odteká do produkčných nádrží.

 

Na záver by som ešte rád zhrnul niektoré informácie. Biologické čistenie prebieha v každej nádrži filtra a použité média slúžia na zväčšenie plochy, ktorá môže byť osídlená spolupracujúcimi baktériami. Čím je lepšie prekysličená voda vo filtry, tým viac sa uplatňujú aerobne procesy pri biologickom čistení vody. Pri nedostatku kyslíka a vysokom pH vody (viac ako 7) sa prudko zvyšuje riziko tvorby amoniaku a následnej otravy populácie. Každý druh je inak vnímavý na hladinu amoniaku, ale všeobecne treba povedať, že keď sa netvorí amoniak, tak nevzniká riziko náhleho úhynu rýb.

Ako už bolo napísané vyššie, tak toto je základná funkčná verzia filtrácie a je ešte veľa možností zvýšiť efektívnosť a účinnosť. Ak bude záujem čitateľov tak v budúcnosti plánujem napísať ďalší článok, kde bude  podrobný popis výroby aj s odkazmi na dodávateľov jednotlivých komponentov.
Copyright 2012 - www.akvaponia.eu