19.03.2013

Nový seriál - Akvapónia v záhrade (sezóna 2013)

Začíname nový seriál o tom ako sa bude vyvíjať náš nový akvaponický systém v priebehu rastovej sezóny 2013. Konečná verzia systému bude pozostávať z jazierka pre chov generačných ostriežov a štyroch rastových polí, ktoré budú zavlažované vodou z tohoto jazierka. Budeme sa Vám snažiť chronologicky odprezentovať celú rastovú sezónu s fotkami rastlín a popismi úspechov a problémov. Čítajte: Akvapónia na záhrade (2013)
Copyright 2012 - www.akvaponia.eu