02.01.2013

Nový druh na farme

2.1.2013 - Počas predvianočného výlovu v jednom kaprovom rybníku v okolí Trnavy, sme získali na našu farmu ďalší perspektívny druh ryby pre chov v kontrolovaných akvaponických podmienkach. Jedná sa o sumčeka čierneho (Ameiurus melas). Bližšie informácie o tomto druhu sa dajú nájsť na internete, ale napriek tomu pripravujeme článok o tomto introdukovanom druhu zo Severnej Ameriky, ktorý je v naších vodách nevítaným a nenávideným druhom. 
Copyright 2012 - www.akvaponia.eu