Základy akvapónie

Podľa zahraničných materiálov má akvapónia svoj pôvod v USA a Austrálii, ale predpokladám, že akvapónia bola rozšírená aj u nás už veľmi dávno, odkedy sa začali chovať akváriové ryby a pestovať akvarijné rastliny. Akvaristi a teraristi už dávno poznajú tzv. paludárium ktoré slúži na chov rýb a iných živočíchov v spodnej časti a vo vrchnej časti sa pestovali rastliny. Tieto rastliny púšťali korene až do vody a odčerpávali živiny z vody a tým vodu čistili. Toto je vlastne akvapónia.

Prvý krát som použil akvaponický prístup keď som v roku 1996 odchádzal na základnú vojenskú službu a musel som vyriešiť starostlivosť o akvárium počas mojej dlhšej neprítomnosti. Starostlivosť bola obmedzená na kŕmenie rýb a dopĺňanie vody. Vlepil som do nádrže kvetináč v tvare žľabu, urobil som do neho diery aby voda z akvária mohla prenikať do kvetináča, dal som tam štrk a vysadil som Chlorophytum - nenáročnú izbovú rastlinu. Takýmto spôsobom som vytvoril nevedomky môj prvý akvaponický systém ktorý fungoval dokonale. Počas siedmych rokov nebolo treba meniť vodu, ryby žili v nádrži bez problémov, množili sa, ich stav sa niekoľkonásobne rozrástol a voda bola stále krištáľovo čistá. Jediná údržba bolo kŕmenie rýb a dopĺňanie odparenej vody.

Z predchádzajúcich riadkov je vidieť, že s akvapóniou sa dá začať úplne v malom napríklad v 20 litrovom akváriu a postupne podľa záujmu a účelu sa dá prejsť až na komerčný systém, ktorý bude zabezpečovať ryby a zeleninu pre široké okolie. Vždy záleží iba na Vás či to chcete robiť ako hobby alebo ako zdroj obživy.

Nie je to zložité, jednoducho povedané stačia Vám dve nádoby a môžete to skúsiť. V jednej nádobe ryby, v druhej nádobe rastliny. Medzi týmito dvomi nádobami vytvoríte prepojenie, zabezpečíte obeh vody z nádrže s rybami do rastového poľa s rastlinami a späť a máte vytvorené základné prostredie pre Vaše prvé akvaponické pokusy.

Skúsim sa teraz ponoriť hlbšie do vysvetľovania základov, aby som Vám vytvoril predstavu čo budete pre akvaponický systém potrebovať.

1. Nádrž pre ryby, prípadne iné vodné živočíchy (raky, krevety atd.). Je mnoho typov nádrží, ktoré sa dajú využiť pre naše účely, od sklenených akvárií pri mini akvaponických systémoch, cez plastové, kovové nádrže rôznych veľkostí až po napríklad fóliové jazierka. Základnou požiadavkou je vodotesnosť a zhotovenie zo zdravotne nezávadného materiálu.

2. Rastové pole pre rastliny, v podstate sa jedná tiež o vodotesnú nádrž, do ktorej sa sadia rastliny. Existuje viac spôsobov pestovania rastlín:

- Media filed beds = v slovenčine to znamená pestovanie rastlín v substráte. Tzn. že voda preteká cez nádobu naplnenú inertným materiálom. Ako inertný materiál môže byť použitý štrk, kamenivo, keramzit. Pri tomto spôsobe môžu byť použité dve verzie. Pri prvej verzii voda preteká nepretržite cez materiál a korene rastlín a pri druhej verzii sa nádrž so substrátom pravidelne zaplavuje a nechá vyschnúť. Vždy to treba odskúšať ktorý systém vyhovuje ktorým druhom rastlín.

- NTF (z angl. Nutrient film technique) - táto technológia je bežne využívaná pri hydroponickom pestovaní rastlín, v akvapónii sa zatiaľ moc neudomácnila. Spočíva v tom, že rastliny sú zasadené, v plastovom potrubí, kde cez ich korene preteká na živiny bohatá voda iba v tenkej vrstve. Táto metóda je vhodná iba pre niektoré druhy rastlín.

- DWC (z angl. Deep Water Culture) - inak nazývaná aj raftový systém, tzn. že rastliny sú ukotvené na hladine na plávajúcich rohožiach - raftoch a korene im volne splývajú do nádrže s vodou bohatou na živiny. Tieto rafty môžu byť aj v nádržiach s rybami alebo v samostatných nádržiach. Tento systém je v súčasnosti najviac využívaný pre komerčné účely aj keď treba povedať, že nie je vhodný pre všetky druhy rastlín.

Mne osobne sa zdá najvhodnejší systém kde rastliny rastú v inertnom materiály, tento systém sa hodí pre najväčšiu škálu rastlín. Ale ako všetko pri akvapónii, treba vyskúšať viac možností a nájsť tú ktorá sa Vám najviac osvedčí. Je to stále ešte experimentálny systém a niečo čo funguje Vám nemusí fungovať iným a naopak :-). V ďalších článkoch sa budem podrobnejšie zaoberať jednotlivými systémami a pokúsim sa Vám objasniť výhody a nevýhody jednotlivých technológii.

Teraz keď sme si už povedali o nádržiach pre ryby a nádržiach pre rastliny, tak treba povedať, že tieto jednotlivé časti treba prepojiť a zabezpečiť aby sa nám na živiny bohatá voda dostala k rastlinám a vyčistená voda sa dostala naspäť k rybám. Na toto slúži rozvodný systém na ktorý sa používajú plastové potrubia a fittingy a pohyb vody nám zabezpečí čerpadlo. Zámerne som povedal plastové potrubia lebo pozinkované a kovové rúry uvoľňujú zinok, prípadne železo čo môže byť pre vodné organizmy nebezpečné. Ešte by mohli byť použité aj sklenné rúry, ale to by asi bolo príliš drahé riešenie. Čerpadiel je na trhu tiež veľmi veľa druhov, v ďalších článkoch sa budem venovať aj tejto téme podrobnejšie.

 
Copyright 2012 - www.akvaponia.eu