Princíp

Akvapónia je založená na princípe rovnovahy medzi producentmi, deštruktormi a konzumentami (viď obrázok dole). Jednoducho povedané: Ryby prijímajú krmivo, ktoré je v ich tele spracované a zvyšky sú vylučované do vody. Vo vode zvyšky preberú mikroorganizmy, ktoré rozložia zvyšky na základné živiny. Tieto základné živiny sú potom vodou transportované ku koreňom rastlín a tie ich dokážu využiť pre svoj rast. Vyčistená voda sa potom vracia naspäť do nádrží s rybami.

V podstate tento istý princíp kedysi fungoval aj pri chove klasických hospodárskych zvierat, že výkaly zvierat s podstielkou boli používané ako základné hnojivo pre rastlinnú výrobu. Žiaľ v súčasnosti je tento kolobeh nepriaznivo ovplyvňovaný používaním chémie - chemických hnojív, pesticídov, insekticídov a pod.

Ak sa vrátim k akvapónii, tak základným princípom je vylúčenie akejkoľvek chémie z obidvoch častí z chovu rýb a aj pestovania rastlín. Použitie chémie v jednej časti má za následok devastáciu druhej časti, napr. ak použijete insekticíd alebo pesticíd pre ochranu pestovaných rastlín, tak sa môžete rozlúčiť s rybami lebo tieto látky sú pre ryby jedovaté aj v stopových množstvách a naopak ak použijete pre ryby nejaké liečivo, tak to môže mať za následok zhoršenie rastu rastlín lebo liečivom zlikvidujete užitočné baktérie.

Dá sa povedať, že akvapónia je ekologický systém na zabezpečenie produkcie rýb a rastlín, podľa zahraničnej literatúry je to perspektívna metóda do budúcnosti ako produkovať potraviny.

Toto je v krátkosti vysvetlená podstata akvapónie. Do hĺbky tohoto prírodného postupu Vás budem postupne zasväcovať na stánkach tohoto webu. Je úplne jedno či si spravíte akvaponický systém trpasličej verzie u Vás v byte alebo sa rozhodnete založiť farmu. Princíp je ten istý. Prajem veľa zábavy a príjemných chvíľ pri čítaní tohoto webu a následných Vašich pokusoch :-)
Copyright 2012 - www.akvaponia.eu