Akvapónia

AKVAPÓNIA - je perspektívna metóda používaná na kombinovaný chov rýb a pestovanie rastlín. Je to metóda ktorá vznikla logickou kombináciou akvakultúry a hydropónie. Logická kombinácia preto lebo každá z týchto dvoch metód má svoje nevýhody, ktoré sa skombinovaním strácajú.

Akvakultúra je klasická metóda na produkciu rýb, ktorej výsledkom je tržná ryba + obrovské množstvo kalu, kde vždy vznikal problém ako kal ekologicky spracovať a využiť.

Hydropónia je moderná metóda na produkciu rastlín, ale jej hlavným mínusom je obrovská pracnosť, nákladnosť a v podstate alchýmia pri príprave živných roztokov pre pestované rastliny.

Kombináciou akvakultúry a hydropónie získavame metódu, kde vedlajší problémový produkt jednej výroby je použitý ako východiskový produkt pre druhú výrobu. Systém sa uzatvára a neprodukuje žiadne škodlivé látky. Povedané jednoducho: Do systému sa pridáva iba krmivo pre ryby a dopĺňa odparená voda a výstupom zo systému je rybie mäso, ovocie a zelenina.

 
Copyright 2012 - www.akvaponia.eu